Atık Pil Toplamak Neden Önemlidir? | Aben Çelik

Kategoriler

Atık Pil Toplamak Neden Önemlidir?

Atık Pil Toplamak Neden Önemlidir?

Kullanım ömrünü tamamlayan, son kullanım tarihi gelen ya da uğradığı fiziksel hasar sonucunda artık kullanılmayacak durumda olan pillere “atık pil” denir.

Ülkemizde pil üretimi yapılmamaktadır. İhtiyacımızın olduğu bütün piller ithalat ile karşılanır. İthalat yoluyla ülkemize gelen piller gümrükte kontrolden geçer ve içindeki kimyasal maddelerin (cıva, kadmiyum, kurşun) “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” içerisinde belirlenmiş olan oranlardan yüksek olduğunda ithalatına izin verilmez.

Ancak ithalat yoluyla ülkemize girişi sağlanan piller içinde ağır metal olan cıva maddesi eser miktarda, hatta büyük bir çoğunluğunda da hiç bulunmamaktadır. Kadmiyum maddesi de kullanıldığı çeşit itibari ile yaklaşık olarak %2-3 oranında bir pazar payına sahiptir. Bu sayede pil üreticileri, kullanmış oldukları yeni teknolojiler ile hem daha fazla fayda sağlamakta hem de ağır metal kullanımına destek olmayarak çevre için daha dost bir üretim gerçekleştirmekteler. Ancak yine de piller içerisindeki alüminyum, bakır, kobalt, kadmiyum, demir, nikel, lityum, mangan, çinko, karbon ve benzeri kimyasal madde çeşitlerinin; çevremizi ve doğayı kirletmemeleri adına çevreye ya da çöpe atılmamaları, toprağa gömülmemeleri, akarsulara, göllere ve denizlere atılmamaları ve yakılmamaları gerekir.

Atık piller içindeki çeşitli kimyasal maddeler ilkel çöp depolama alanları üzerinden sulama sularına ve de toprağa karışarak çevre kirliliğine sebep olabilirler. Hem bu nedenden dolayı hem de atık pillerin geri kazanılması yolu ile doğal kaynakların verimli şekilde kullanımını artırmak amacı ile evlerde ve iş yerlerinde biriktirilen atık piller; poşet, karton kutu veya kavanozda biriktirilerek belediyelerin belirlediği toplama merkezlerindeki (muhtarlık, süpermarket, okul vb.) atık pil kutusu olan kutulara atılmalıdır. Farklı bir alternatif olarak pilin satın alındığı yere de geri götürülebilir. Atık pil kutusu yerine pillerin biriktirilmesi için genelde kavanoz kullanılmaktadır.

Piller Çöpe Atılmadan Önce Şunlar Düşünülmelidir

Piller atık pil depolarına toplu şekilde götürülebilir. Atık pil kutusu yoksa pilleri biriktirmek için poşet, kavanoz kullanılabilir.

Bulunulan ilçede ya da mahallede atık pil kutusu olup olmadığı öğrenilebilir.

Atık pil kutusu; pil alışverişinin yapıldığı marketlerde, elektrik malzemesi satan mağazalarda, belediye binasının yakınlarındaki parklarda mevcut olabilir.

Günümüzde pil satan tüm yerlerin yasal olarak atık pil kutusu bulundurmaları gerekir. Eğer alışveriş yapılan yerlerde bu kutudan yoksa satıcılar uyarılmalıdır.

Pil içerisindeki metaller, geri dönüştürülüp tekrar kullanılabilir.

Kullanım süresi tamamlanan piller atık pil kutusu içinde biriktirilerek toprak ve su kirliliğinin önüne geçilmiş olur. Böylece insan sağlığı da korunmuş olur.

Çocuklu ailelerin pilleri çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza etmeleri çok önemlidir.